FPTR : “Banii de promovarea turismului vor fi pe mâini sigure”

Astăzi, în ședința de Guvern, la art.II pct.2 de pe ordinea de zi, s-a aprobat Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.

Modificările și completările la actuala legislație cu privire la înființarea și funcționarea Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD) vor facilita înființarea rapidă a OMD- urilor locale, județene și regionale, creând premizele pentru accesarea fondurilor prevazute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C11 Turism și Cultură.

Având în vedere legislația foarte clară, reprezentanții FPTR consideră ca nu trebuie să fie alocate fonduri consultanților pentru a înființa OMD-urile deoarece colaborarea cu un birou de avocatură este suficientă.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), singura federație patronală reprezentativă la nivel de ramură turism, roagă reprezentanții ministerelor implicate în gestionarea fondurilor din PNRR pentru înființarea OMD-urilor, să nu aloce fonduri pentru consultanță și să redistribuie sumele pentru constituirea primelor OMD-uri locale, județene și regionale.

La nivelul Comitetului Director al FPTR se vor constitui trei echipe de specialiști pentru a acorda consultanță gratuită angajatorilor și primăriilor pentru înființarea OMD-urilor locale. Acestea vor fi coordonate de:

  • dl Nicolae Bucovală, Prim-Vicepreședinte FPTR
  • dl Filip Dumitru, Președintele OMD Mangalia, singurul OMD local, legal constituit
  • dl Nicolae Istrate, Vicepreședinte FPTR

De asemenea, reprezentații FPTR doresc să mulțumească dlui Constantin-Daniel Cadariu, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului și grupului tehnic de lucru pentru elaborarea cadrului normativ privind înființarea OMD-urilor în România deoarece modul insistent, principial și profesionist al acestora a determinat finalizarea actului normativ.

Nu în ultimul rând, FPTR apreciază în mod deosebit efortul și discuțiile constructive și concesiile făcute în timpul dezbaterilor de către structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale: Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România și Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, care au contribuit la modificarile actualei legislații .

FEDERAȚIA PATRONATELOR DIN TURISMUL ROMÂNESC

Dr.ing. Dragoș Răducan, Președinte